CONTROL DE COSTOS

control-de-costos

Amb els anys, la nostra experiència en el món de les empreses, ens ha demostrat que qui controla els costos de les empreses, juga amb avantatge.

Cost és tota despesa monetària suportada per l’empresa destinada a la producció d’un bé o servei. Tot procés de producció suposa un cost, despesa o desgast d’una sèrie de factors productius.

Ens agrada classificar els costos depenent de la seva imputació, directa o indirecta de la producció, i tenint en compte que dins de qualsevol activitat econòmica s’originen costos fixes i variables dins l’activitat o servei.

GESTIÓ DELS COSTOS

Des de Thot Gestió, una de les primeres gestions que fem al començar a treballar amb les empreses i autònoms és repassar-ne i analitzar-ne  les despeses que es generen dins  la seva activitat.

Aquí en planifiquem les modificacions possibles i indispensables i comença el nostre procés d’adaptació i posteriorment, el control acurat i constant d’aquets.

Aquest control de costos ens permet determinar-ne el punt mort, confeccionar una planificació i previsió, cosa que ens permet fàcilment maniobrar en qualsevol imprevist que el mercat ens pugui aportar a cada un dels clients en els diferents sectors.

A priori, la majoria d’empreses no es fan una idea de la millora que aquest control els resulta per la seva activitat. Però en la realitat, hem pogut comprovar com el control que seguim des de l’assessoria, les millores en els nostres clients són quantificades en els resultats.

El control forma part del domini de l’activitat econòmica.

 

SOL·LICITA INFORMACIÓ AQUÍ