GESTIÓ INTEGRAL

gestió integral

La nostra experiència i qualitat en el servei ens ha permès desenvolupar sistemàticament la nostra gestió per tal de cobrir les variades tasques que una sola empresa i autònom pot requerir.

Ajudem a desenvolupar el projecte d’una entitat, activant la seva activitat econòmica, guiant el què i com fer-ho, en totes les etapes de l’activitat: en la creació, adequació i implantació del servei a oferir al públic, i també en l’organització interna de la mateixa,  també en el seguiment amb la gestió, no només econòmic en els seus moviments diaris, sinó també en la gestió integral de l’administració de la pròpia activitat, controlant: facturació, compres, despeses d’estructura, escandalls, etc. I tot al llarg dels mesos, i al llarg de l’any.

La gestió integral que apliquem en cada empresa dependrà de les necessitats d’aquesta, però en tot moment el ventall és més que ampli i moltes vegades la mateixa no és conscient de que se li estigui gestionant amb tanta cura.

En l’organigrama de gestions, no ens quedem amb els serveis bàsics d’assessoria, sinó que detallem: gestió, seguiment, administració, agilitat, serietat i experiència.

Tenir les dades econòmiques molt al dia i tenir la informació de la gestió interna de l’empresa, ens permet un alt marge d’actuació en qualsevol moment podem detectar un imprevist de manera pràcticament sistemàtic. Ja sigui de l’àmbit fiscal per el requeriment d’algun document o gestió amb l’Agència Tributària, alguna gestió d’actuació amb clients o proveïdors, o inclús una gestió de finançament bancari.

Aquest és el servei real de la nostra empresa, que en som el seu despatx.

 

SOL·LICITA INFORMACIÓ AQUÍ