ASSESSORIA

FISCAL

La comptabilitat fiscal és la que regeix la majoria de les empreses per la seva obligatorietat de portar registres i elaborar informes per les declaracions davant l’Administració Pública i el pagament dels impostos.

LABORAL

L’assessorament laboral permet agilitzar i optimitzar els recursos humans de l’empresa. Busquem el tipus de contracte més adequat per cada situació. I obtenint com a resultat estar sempre al dia de les obligacions a la seguretat social.

COMPTABLE

Des de l’assessoria,  tan grans com petites, tan entitats amb persona jurídica com autònoms, elaborem una comptabilitat administrativa, sigui quina sigui la obligatorietat fiscal o financera.