FINANÇAMENT

finançament

Des de Thot Gestió confeccionem l’estudi d’informes de viabilitat econòmica-financera de les entitats. D’aquesta manera facilitem molt l’estructura i la previsió de les gestions i pagaments d’aquestes.

En la gestió del dia a dia dels nostres clients, preparem previsions de tresoreria que permeten a les empreses gestionar el líquid del que disposen, a més de facilitar-los la previsió de pròxims pagaments, gestionar-ne i controlar-ne els cobraments pendents dels seus proveïdors i clients respectivament.

Aquesta gestió tant pròpia d’un treballador intern de l’empresa, ens permet oferir una fiabilitat i control al propi client de les seves carències o sobrants de líquid  en cada moment. I al mateix temps, nosaltres mateixos, amb el propi informe de viabilitat i/o altres informes econòmics de l’empresa en gestionem el possible finançament a través de les entitats bancàries apropiades. I també, la possibilitat d’estudiar-ne la màxima rendibilitat per els seus excedents de tresoreria.

 

SOL·LICITA INFORMACIÓ AQUÍ